Pakketten

De volgende tarieven worden gerekend voor de pakketten:

Pakket 1 – Leefstijladvisering
Totaalprijs: €165,-

  • Intake consult: €95,-
  • Twee vervolgconsulten: 2x €35,- per consult

Pakket 2 – Therapeutisch traject
Totaalprijs: €270,-

  • Intake consult: €95,-
  • EMB bloedtest: €125,-
  • Vervolgconsult inclusief evaluatiemoment: €50,-

Goed om te weten: de genoemde tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, analyse, uitwerking en administratie. Bij het inplannen van consulten buiten de pakketten om wordt er een tarief gerekend van €15,- per kwartier.

Als diëtist ben ik vrijgesteld van BTW.

Vergoeding

De basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvies (consult-tijd) per jaar nadat het eigen risico is verbruikt. Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars kan het zijn dat de vergoeding lager uitvalt dan 100%. Vraag bij jouw zorgverzekeraar na hoe dit in jouw polis geregeld is. Ben je verzekerd bij CZ Just, OHRA of Nationale Nederlanden? Dan is een verwijsbrief van de huisarts verplicht.

Als je aanvullend verzekerd bent wordt er in sommige gevallen meer dan 3 uur per jaar vergoed. Dieetadvisering (consult-tijd) voor kinderen tot 18 jaar wordt standaard vergoed door de verzekering. De EMB bloedtest vanuit het therapeutisch traject valt niet onder dieetadvisering en wordt daarom niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Facturatie

Bij een niet-gecontracteerde diëtist betaal je de factuur in eerste instantie zelf en kun je dit na afloop indienen bij je verzekeraar. Bij het therapeutisch traject (pakket 2) ontvang je een losse factuur voor de consulten vanuit de diëtetiek en een losse factuur voor de bloedtest. De factuur voor het leefstijladvies kun je mogelijk indienen bij je verzekeraar. 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Twijfel je nog welk pakket je het beste kunt nemen en vind je het fijn om vooraf kort kennis te maken? Met het vrijblijvende intakegesprek (telefonisch of op locatie) bespreken we kort je vragen en kijken we naar de behandelmogelijkheden. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden en je bent niet verplicht om na het gesprek een traject te starten.